Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Äntligen! Nu startar vi upp arbetet med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion.

Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot ett intressant arbete. Målet är att ta fram och sammanställa kunskap och relevant information till stöd för branschens utveckling och företagens kommande investeringar.