Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Arbete pågår med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk

Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot intressanta resultat att sammanställa och sprida, så att ny kunskap ska bidra till branschens utveckling och investeringar.

Anläggningar som RISE utfört mätningar på:

Pyreg 500 & 1500 kW hos Skånefrö

Biomacon 160 kW hos Hjälmsäter Egendom, återförsäljare av Biomacon 

Biomacon 160 kW hos Vegtech

Kunskap och andra forsknings- och utvecklingsprojekt om biokolets olika användningsområden relevanta för lantbruket

Projektet Rest till Bäst (steg 2) Sammanfattande slutrapport

Jordbruksverket Biokol i ekologisk odling

Ekologiska Lantbrukarna Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Hushållningssällskapet

Kolsänksrätter med biokol

Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka

Från biokol till hamburgare

Certifiering och biokolkvalitet

Sigill Kvalitetssystem AB: Riktlinjer biokolsproduktion

EBC-European Biochar Certification

Marknadsutveckling

2021 Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Rapport 2018:14 Marknaden för biokol i Sverige

Branschorganisationer och nätverkande om biokol

Branschföreningen Biokol Sverige

Nordic Biochar

Ithaka Institute

International Biochar Initiative


Pilotprojektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram