Tjänster

Behöver Du mer KUNSKAP om omvärlden, inom vetenskapen eller vad tex konkurrenter gör? CEWARO kan hjälpa till att samla ihop kunskap och sammanställa olika fakta om tex marknad, produkter, bransch etc.

Finns tydliga MÅL för det Du vill uppnå? Om inte kan vi tillsammans formulera dem.

Vet Du hur du ska nå Dina mål? Finns en HANDLINGSPLAN? Om inte kan vi tillsammans ordna det.

Saknar Du den som ska leda utvecklingsprocessen? Då kan du anlita en projekt- eller processledare med hjälp av CEWARO.

Behöver du ordna ett möte, en workshop, ett seminarium eller liknande? CEWARO kan hjälpa till att organisera och även leda tillställningen tex som moderator.

Behöver du hjälp att marknadsföra ditt företag, produkt, event eller annat? CEWARO kan ge förslag på och även genomföra kostnadseffektiva insatser som annonsering i sociala medier och på internet, kontakta utvalda målgrupper för personlig marknadsföring, ordna deltagande och utställning vid marknader och mässor mm.

Utifrån behov hos kund/företag/samhälle/initiativtagare formar jag uppdrag eller projekt och samarbeten för att nå uppsatta mål och skapa lönsam och positiv utveckling.

Ofta ingår ansökningar om finansiering som en viktig del för att åstadkomma de verktyg som krävs i utvecklingsprocessen.
Jag är ofta länken mellan företag och forskare eller företag och myndighet.
Mitt engagemang och drivkraft baseras på möjligheterna med och samhällsomställningen från fossilberoende till biobaserad ekonomi.

En målsättning om att gynna miljö, klimat, lokalsamhället och landsbygden när produktion, förädling och mesta möjliga konsumtion/användning kan skapas lokalt.