Exempel på uppdrag

Förstudier

Projekt, forma-skriva-söka finansiering

Projekt-/processledning

Marknadsundersökningar

Affärsplaner

Utveckling av värdekedjor och produkter

Ordna Event/Workshop/Seminarium, organisera-genomföra-följa upp