Varför Du ska anlita CEWARO?

Till skillnad mot många andra utvecklingskonsulter har CEWARO erfarenhet av flera olika miljöer och verksamheter som:

Skog och Träindustri, Storbolag och Familjeföretag, Lantbruk, Landsbygd med glest befolkade områden, men också städer, kommuner och myndigheter i flera delar av Sverige.

Med hjälp av CEWARO kan utvecklingsinsatser genomföras på ett strukturerat, målinriktat och kostnadseffektivt sätt.

  • Gedigen projekt- och konsulterfarenhet sedan 2001
  • Mångårigt produktions- och marknadsnära arbete inom skogs- och träindustri
  • Stor kompetens om landsbygdens förutsättningar för boende och företagande
  • Väl förtrogen med samhällets spelregler och mål inom miljö- och klimatarbetet
  • Engagerad i utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi där fossila råvaror ersätts med biologiska
  • Tillförlitlig leverans inom projekt- och processledning
  • Erfarenhet av forsknings- och innovationsprojekt, nationella finansiärer och spelregler
  • God kunskap om svenskt lantbruk och dess villkor