Referenser

Tidigare uppdrag 

2019 (okt)-2024 (mar) GO-GRASS, Grass-based circular businessmodels for rural agri-food value chains | Innovation actions. https://www.go-grass.eu Uppgraderad TRL och kvalitetssäkring produkt Klimatströ www.klimatstro.se i samverkan med RISE, Research Institutes of Sweden, Glommers Miljöenergi AB och Väståkra Gård. 

2020-2023 Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk, i samverkan med RISE, Research Institutes of Sweden Slutrapport 

2022 Uppdrag åt Bärens Hus ideell föreninghttps://barenshus.se att formulera projekt, delta i genomförandet av utbildning och informationsspridning om Allemansrätten och skogens bär, hållbar bärplockning för lokal konsumtion, samt dokumentera uppföljning och skriva slutrapport. Slutredovisning 230126 Allemansrätten och skogens bär, hållbar bärplockning för lokal konsumtion 

Nov-Dec 2021 Träindustrins värdekedja i Västerbottens län. Kartläggning och beskrivning av värdekedjan från skog till träförädling, inklusive utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt förslag på vägar framåt. Skogsprogram Västerbotten Från skog till träförädling Träindustrins värdekedja i Västerbotten

2017-2021 Projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp                                      RISE, Research Institutes of Sweden Slutrapport

Våren 2021 Uppdrag åt Malå Kommun i processen för framtagande av ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS) Malå – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft 2030 Levererat kunskap om hållbar utveckling, organiserat workshop med Kommunstyrelsen, utformning texter och prioriteringar mm.

2020-2021 Uppdrag affärsutveckling och nya lösningar för skogens bär och utvalda odlade bär hos Glommersbär (Glommers Miljöenergi AB) 

2017-2020 Projekt KLIMATSTRÖ Lokalt värmebehandlat kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp RISE Borås, Väståkra Gård, Glommers Miljöenergi, Firma S-E Wiklund & B Erlandsson Slutrapport proj Klimatströ Webbsida www.klimatstro.se

2019-2020 Projekt Kommunen som kund i norra Västerbotten 
Glommers Miljöenergi AB, LRF Norsjö Malå, Cewaro AB
Projektsammanfattning Kommunen som kund 20 11 16
Slutrapport proj Kommunen som kund i norra Västerbotten 20 11 13

2017-2019 Projekt Inlandsmat utvecklar digital säljkanal     
Slutrapport proj Inlandsmat utvecklar digital säljkanal  www.inlandsmat.se

2017 Fördjupad förstudie Malå Bioraffinaderi 
Malå Energi & Industri / Region Västerbotten

2017 Forma projektplan och söka projektmedel för etablering av en Gastronomisk Region
Malå Kommun på uppdrag av Region 8 

2016-2017 Utreda förutsättningarna o uppstart av Malå bioraffinaderi
Malå Energi och Industri AB  / Cleaner Growth

2016 Energigrödor och slam i lokalt kretslopp Boråsmodellen
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2016 Rörflen ett slagtåligt och tätt material i nya produkter; kompositmaterial
Swerea Sicomp       

2016 Starta upp utvecklingsprocess för ett bioraffinaderi i Malå
Malå Kommun / Möjligheternas Region

2015 Artikel Rörflen till pyrolysolja
SP Energy Technology Center AB

2015 Rörflen till biogas och strå, ett innovativt kombisystem i norr
JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik     

2015 Slutrapport Rörflen som affärside Nya rörflenaffärer
Hushållningssällskapens Förbund  https://rorflenodlarna.se

Salix i egen regi –lokala system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora och Örebroområdet
Salixodlarna Ideell förening

2015 Slutrapport Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor
Hushållningssällskapens Förbund

Energiproduktion med hästgödsel i olika former
Kompostkungen AB

2014 FoI Agenda Lantbruksbaserad småskalig biomassa
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

2013-2014 Marknadsundersökning Vildväxande bär 
SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) via projekt Bärpiloten i Glommersträsk som resulterat i nya verksamheten Glommersbär, www.glommersbar.se

2011 Slutrapport Bioenergigårdar i ett nytt landskap 
Länsstyrelsen Västerbotten

2010 Förstudie demo småskaliga stråbränslesystem
IVL Svenska Miljöinstitutet

( Förstudier och utredningar åt Energimyndigheten och Jordbruksverket: 2007-2008 Demonstrationsprogram för småskaliga produktionssystem för stråbränslen, 2008 Utmaningar för att starta ny näring, 2009-2010 Förstudie-Finansiering och strukturuppbyggnad för demonstrationsverksamhet -småskaliga stråbränslesystem, 2009-2010 Förädling av energigrödor med inriktning småskaliga åkerbränslesystem –organisation och utveckling av utvalda regionala LP-projekt)

2009 Förstudie Glommersträsk nya gröna turistcenter –Glommersbjörnen 
På uppdrag av en grupp företagare i Glommersträsk

2001-2006 ULF, Utveckling av livsmedelsföretag i Västerbotten 

Hushållningssällskapet i Västerbotten
Projektledning med huvudfokus att hjälpa köttproducenter bygga lokala varumärken och sälja sina produkter lokalt/regionalt. Start av föreningen Inlandsmat. www.inlandsmat.se Även marknadsföring och nätverksaktiviteter inom hela länet.