Pågående uppdrag

*Luleå Tekniska Universitet & Umeå Universitet, samordning kommunikation för projekt Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam https://bioplusportalen.se/project/fdsfsd/

*RISE Borås, projekt GO-GRASS, Grass-based circular businessmodels for rural agri-food value chains | Innovation actions https://www.go-grass.eu