Pågående uppdrag

Förstudie: Brännbergs historia, nu tillgängliga resurser och näringsliv, som plattform för en hållbar utveckling

Aktuell samhällsutveckling i norra Sverige har mycket gemensamt med den under perioden ca 1850-1950 i Brännbergsområdet (mellan Boden och Älvsbyn) när bebyggelse, infrastruktur, service och näringsliv utvecklades genom en kombination av händelser och satsningar.

Aktuella förstudie ska: 

  • synliggöra en intressant och lärorik historia ( tex Selets Bruks råvaruområde, de första nybyggarna, flertalet sågverk, jord- och skogsbruk, förädling av träkol, tjära, trä, hus och kojor, järnvägen 1894, Sveriges första kolonat-Alträsk nybyggesområde, kronotorp och kronjägarboställe, Statens Försöksgård 1918-1957, framväxt av service; skolor, butiker, caféer, föreningsliv, kultur, påverkan av Bodens Garnison och världskrigen)
  • inventera intresse och resurser hos boende, markägare, företagare och övriga intressenter i området
  • bjuda in till samtal för att diskutera och processa framtaget material
  • stimulera till mer samverkan
  • skapa en plattform för en hållbar utveckling
  • generera fortsatta utvecklingsaktiviteter i området

Förstudien genomförs i samverkan mellan CEWARO AB och Kreativa Byar i Norrbotten Ekonomisk Förening och kommer pågå under drygt 1 år med start i mars 2024. För mer info kontakta:

Cecilia Wahlberg Roslund tel 070-397 0999 cecilia[a]cewaro.se eller Birgitta Strömgren tel 070-659 2834 birgitta.stromgren[a]kreativabyar.se

Tack till våra finansiärer: 

________________________________________________________________________________________________________________

Övriga uppdrag:

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, projekt “Welfare conditions for dairy calves in deep litter system using heat treated Reed canary grass during winter in Northern Sweden”

Luleå Tekniska Universitet & Umeå Universitet, samordning kommunikation för projekt ”Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam”. https://bioplusportalen.se/project/fdsfsd/