Kontakta oss

CEWARO AB 

Nåda 12, 939 91 Rentjärn

Mobil 070-397 09 99 

E-post cecilia (at) cewaro.se

GDPR hos CEWARO AB

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Förteckning personuppgifter hos CEWARO AB

Insamlade personuppgifter återfinns i kund- och leverantörsregister, på den egna webbplatsen www.cewaro.se och i e-postsystemet.

Personuppgifter omfattar kategorierna kunder, samverkanspartners och leverantörer.

All data lagras via molntjänster hos etablerade företag med hög säkerhet, tex Microsoft Outlook, One Drive och Fortnox.

Kontakta mig om du har frågor eller vill veta vilka uppgifter som finns i mina register.

/ Cecilia Wahlberg Roslund, Ägare och Ansvarig

Mobil 070-397 09 99 . cecilia (at) cewaro.se