Cewaro Erbjuder

Projekt

CEWARO hjälper till med att skriva och forma utvecklingsprojekt, bistå vid ansökan om finansiering samt operativ projektledning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

CEWARO hjälper till med omvärldsanalys, affärsplan, marknadsundersökningar, produktutveckling och att öka lönsamheten för produktionskedjan.

ORGANISATION

Ofta fungerar CEWARO som länken mellan företag och forskare eller företag och myndighet, men kan också bistå som processledare, konferencier och organisatör av t.ex. workshops och seminarier.

Cecilia Wahlberg Roslund

Cecilia Wahlberg Roslund


Med kompetens inom träindustri, jord- och skogsbruk, förädling av biomassa, livsmedelsproduktion, landsbygd, ekosystem, kommunikation, marknad och sälj vill jag bidra till aktuell samhällsomställning från linjär till cirkulär och biobaserad ekonomi. Jag erbjuder därför tjänster med fokus på hållbarhet och lönsamhet som hjälper Dig att utveckla Din verksamhet. Tillsammans kan vi bidra till att de globala målen och Agenda 2030 uppfylls. Hur kan jag hjälpa Dig?
Text för knapp i sidhuvud:Kontakta oss härKontakta oss här

Senaste nytt från CEWARO