Brännberg

Samlar här ett urval av bilder från Johannesberg som vid järnvägens intåg 1894 blev byn Brännberg när järnvägsstationen fick detta namn efter ett ”brännt berg”. Ett av de fyra första hemmanen vid laga skifte 1892 förvärvades av Erik August Wahlberg, farfars far till Cecilia Wahlberg Roslund.

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/25-%C3%B6l%C3%A5-557/0003fsfj/lm25/REG/25-%C3%B6l%C3%A5-557/Laga%20skifte

Ca 1892 i trakten av Brännberg när järnvägen/stambanan byggdes.
Foto från familjen Nils Nordberg Altervattnet
Johannisfors s.k. parkhemman där Johan Rutqvist född 1863 bosatte sig.
Vy över Erik August och Greta Wahlbergs gård
Brännbergs järnvägsstation på 1920-talet

Ida och Yngve Aldén i två olika butikslokaler? Yngve började som springpojk i Löfgrens butik för att sedan ta över verksamheten. Butiken flyttade till s.k. Laver-huset när Konsum lagt ned sin verksamhet där.

Salemkapellet som senare kallades Filadelfia
Valfrid och Agnes Wahlbergs gård i boken Gods och Gårdar Norrbotten 1942. Visst syns ett litet tak över dörren på gaveln till gårdshuset? Måste vara entrén till Hugo Hanssons diversehandel som under 1920-talet bedrevs i vänstra delen av husets bottenvåning. Där jobbade Ellen Lindgren från Bredåker som senare gifte sig med Agnes Wahlbergs bror Elof Nilsson i Brukte Älvsbyn.
Låren där mjöl förvarades i Hanssons diversehandel
Granqvist släktgård i Gods och Gårdar 1942
Wahlbergs gårdshus efter renovering på 1940-50-talet
Vy från utkikstorn på adress Brännberg (BRG) 224. På bilden syns längst till vänster BRG 18 Bergdahls hus, BRG 17 där Konsum etablerades på 30-talet, lärarbostaden bakom Wahlbergs ladugård, Missionshuset, Granqvist bagarstuga där det var skola i början av 1900-talet, bakom den, den gamla skolan och höger om vägen den barack där skolbespisning ordnades innan nya skolan byggdes 1948.
På adress BRG 224 uppfördes det första huset av Kristian Pettersson gift med Anna Wahlberg 1869.
Huset renoverades och ägdes sedan av Arvid Enbom gift med dotter till föregående ägare.
Arvid Enbom med häst

Söndagsskola i Missionshuset slutet 1940-talet – början 1950-tal

I Brännbergs gamla skola

På trappen till Brännbergs nya skola

Gamla skolan som byggdes ? och revs 1983
Historien om byns kolonat finns väl dokumenterade här Sveriges första kolonat – Pitea museum