Pågående uppdrag

*Luleå Tekniska Universitet & Umeå Universitet, samordning kommunikation för projekt Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam https://bioplusportalen.se/project/fdsfsd/

*RISE Borås, projekt GO-GRASS, Grass-based circular businessmodels for rural agri-food value chains | Innovation actions https://www.go-grass.eu

*RISE Borås, projekt Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk  https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-ett-klimatsmart-jordbruk