Pågående uppdrag

*RISE Borås, projekt GO-GRASS, Grass-based circular businessmodels for rural agri-food value chains | Innovation actions https://www.go-grass.eu/

*RISE Borås, projekt Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk  https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-ett-klimatsmart-jordbruk

*GME-Väståkra-Wiklund, Uppdrag; uppföljning och kartläggning marknad för Klimatströ samt kommunikation och tester.

Glommersbär / Glommers Miljöenergi AB, Uppdrag att utreda ny  affärsutveckling och nya lösningar för skogens bär och utvalda odlade bär.

*RISE Borås, projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp https://biomassaochslam.se