Pågående uppdrag

*RISE Borås, projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp https://biomassaochslam.se

*RISE Borås, projekt KLIMATSTRÖ Lokalt värmebehandlat kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp https://rorflenodlarna.se/2018/10/26/projekt-klimatstro-lokalt-varmebehandlat-kvalitetssakrat-rorflenstro-i-kretslopp/

https://www.facebook.com/klimatstro/

*Glommers Miljöenergi AB, projekt Kommunen som kund i norra Västerbotten. Utveckling av en långsiktigt hållbar arbetsmetod för att öka andelen närproducerade livsmedel vid små kommuners upphandling.

*RISE Borås, projekt GO-GRASS, Grass-based circular businessmodels for rural agri-food value chains | Innovation actions https://www.go-grass.eu/

*RISE Borås, projekt Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk  https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-ett-klimatsmart-jordbruk

*GME-Väståkra-Wiklund, Uppdrag; uppföljning och kartläggning marknad för Klimatströ samt kommunikation och tester.

Glommersbär / Glommers Miljöenergi AB, Uppdrag att utreda ny  affärsutveckling och nya lösningar för skogens bär och utvalda odlade bär.