Referenser

Tidigare uppdrag 

Nov-Dec 2022 Träindustrins värdekedja i Västerbottens län. Kartläggning och beskrivning av värdekedjan från skog till träförädling, inklusive utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt förslag på vägar framåt. Skogsprogram Västerbotten Från skog till träförädling Träindustrins värdekedja i Västerbotten

2017-2021 Projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp                                      RISE, Research Institutes of Sweden Slutrapport

Våren 2021 Uppdrag åt Malå Kommun i processen för framtagande av ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS) Malå – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft 2030 Levererat kunskap om hållbar utveckling, organiserat workshop med Kommunstyrelsen, utformning texter och prioriteringar mm.

2020-2021 Uppdrag affärsutveckling och nya lösningar för skogens bär och utvalda odlade bär hos Glommersbär (Glommers Miljöenergi AB) 

2017-2020 Projekt KLIMATSTRÖ Lokalt värmebehandlat kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp RISE Borås, Väståkra Gård, Glommers Miljöenergi, Firma S-E Wiklund & B Erlandsson Slutrapport proj Klimatströ Webbsida www.klimatstro.se

2019-2020 Projekt Kommunen som kund i norra Västerbotten 
Glommers Miljöenergi AB, LRF Norsjö Malå, Cewaro AB
Projektsammanfattning Kommunen som kund 20 11 16
Slutrapport proj Kommunen som kund i norra Västerbotten 20 11 13

2017-2019 Projekt Inlandsmat utvecklar digital säljkanal     
Slutrapport proj Inlandsmat utvecklar digital säljkanal  www.inlandsmat.se

2017 Fördjupad förstudie Malå Bioraffinaderi 
Malå Energi & Industri / Region Västerbotten

2017 Forma projektplan och söka projektmedel för etablering av en Gastronomisk Region
Malå Kommun på uppdrag av Region 8 

2016-2017 Utreda förutsättningarna o uppstart av Malå bioraffinaderi
Malå Energi och Industri AB  / Cleaner Growth

2016 Energigrödor och slam i lokalt kretslopp Boråsmodellen
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2016 Rörflen ett slagtåligt och tätt material i nya produkter; kompositmaterial
Swerea Sicomp       

2016 Starta upp utvecklingsprocess för ett bioraffinaderi i Malå
Malå Kommun / Möjligheternas Region

2015 Artikel Rörflen till pyrolysolja
SP Energy Technology Center AB

2015 Rörflen till biogas och strå, ett innovativt kombisystem i norr
JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik     

2015 Slutrapport Rörflen som affärside Nya rörflenaffärer
Hushållningssällskapens Förbund  https://rorflenodlarna.se

Salix i egen regi –lokala system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora och Örebroområdet
Salixodlarna Ideell förening

2015 Slutrapport Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor
Hushållningssällskapens Förbund

Energiproduktion med hästgödsel i olika former
Kompostkungen AB

2014 FoI Agenda Lantbruksbaserad småskalig biomassa
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

2013-2014 Marknadsundersökning Vildväxande bär 
SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) via projekt Bärpiloten i Glommersträsk som resulterat i nya verksamheten Glommersbär, www.glommersbar.se

2011 Slutrapport Bioenergigårdar i ett nytt landskap 
Länsstyrelsen Västerbotten

2010 Förstudie demo småskaliga stråbränslesystem
IVL Svenska Miljöinstitutet

( Förstudier och utredningar åt Energimyndigheten och Jordbruksverket: 2007-2008 Demonstrationsprogram för småskaliga produktionssystem för stråbränslen, 2008 Utmaningar för att starta ny näring, 2009-2010 Förstudie-Finansiering och strukturuppbyggnad för demonstrationsverksamhet -småskaliga stråbränslesystem, 2009-2010 Förädling av energigrödor med inriktning småskaliga åkerbränslesystem –organisation och utveckling av utvalda regionala LP-projekt)

2009 Förstudie Glommersträsk nya gröna turistcenter –Glommersbjörnen 
På uppdrag av en grupp företagare i Glommersträsk

2001-2006 ULF, Utveckling av livsmedelsföretag i Västerbotten 

Hushållningssällskapet i Västerbotten
Projektledning med huvudfokus att hjälpa köttproducenter bygga lokala varumärken och sälja sina produkter lokalt/regionalt. Start av föreningen Inlandsmat. www.inlandsmat.se Även marknadsföring och nätverksaktiviteter inom hela länet.