Nyheter från Cewaro

Förstudie: Brännbergs historia, nu tillgängliga resurser och näringsliv, som plattform för en hållbar utveckling

Förstudie: Brännbergs historia, nu tillgängliga resurser och näringsliv, som plattform för en hållbar utveckling

Förstudie: Brännbergs historia, nu tillgängliga resurser och näringsliv, som plattform för en hållbar utveckling Aktuell samhällsutveckling i norra Sverige har mycket gemensamt med den under perioden ca 1850-1950 i Brännbergsområdet (mellan Boden och Älvsbyn) när bebyggelse, infrastruktur, service och näringsliv utvecklades genom en kombination av händelser och satsningar. Aktuella förstudie ska:  Förstudien genomförs i samverkanFortsätt läsaFörstudie: Brännbergs historia, nu tillgängliga resurser och näringsliv, som plattform för en hållbar utveckling