Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Arbete pågår med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk

Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot intressanta resultat att sammanställa och sprida, så att ny kunskap ska bidra till branschens utveckling och investeringar.

Lista med teknikleverantörer av pannor och pyrolysprocesser lämpliga för tillverkning av biokol på lantbruk/landsbygd (Påbörjad kartläggning jan 2022)

Anläggningar som RISE utfört mätningar på:

Pyreg 500 & 1500 kW hos Skånefrö

Biomacon 160 kW hos Hjälmsäter Egendom, återförsäljare av Biomacon 

Biomacon 160 kW hos Vegtech

Kunskap och andra forsknings- och utvecklingsprojekt om biokolets olika användningsområden relevanta för lantbruket

Projekt Rest till Bäst (steg 2) Sammanfattande slutrapport & Biokolhandboken för användare

Jordbruksverket Biokol i ekologisk odling

Jordbruksverket 20-03-24 Kjell Weidemar om biokol i djurfoder: Biokolprodukter som ska säljas för användning i djurfoder måste märkas/kallas Vegetabiliskt kol eller Träkol, då dessa två benämningar är godkända och finns i EU’s lista. Sveriges och EU:s författningar om foder

EU Kommissionens förordning om förteckning av foderråvaror 68/2013

Se sid 52 -> 7.13.1 Vegetabiliskt kol; [träkol] Produkt som erhålls genom förkolning av vegetabiliskt material.

Ekologiska Lantbrukarna Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Hushållningssällskapet

Kolsänksrätter med biokol

Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

Miljönyttomodell Kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka

Från biokol till hamburgare

Biokols stabilitet Kolinlagring att räkna med

KTH Kungliga Tekniska högskolan Biokolprojekt

Umeå Universitet Från avfall till resurs: hur bättre förståelse av bindningsmekanismer av essentiella spårämnen i biokol kan förbättra biogasproduktion

Certifiering och biokolkvalitet

Sigill Kvalitetssystem AB: Riktlinjer biokolsproduktion

EBC-European Biochar Certification

Marknadsutveckling

2021 Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Rapport 2018:14 Marknaden för biokol i Sverige

Branschorganisationer och nätverkande om biokol

Branschföreningen Biokol Sverige

Nordic Biochar

Ithaka Institute

International Biochar Initiative


Pilotprojektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram