Brännbergs historia 1850-1950

Samlar här ett urval av bilder från Johannisfors och Johannisberg (stavas ibland med e istället för i) som vid järnvägens intåg 1894 blev byn Brännberg när järnvägsstationen fick detta namn efter ett ”bränt berg i närheten”.

De första hittills kända aktörerna i byn noteras år 1818, 24/11 via ett Åbokontrakt för hemmanet Johannisberg. Fredric Berg antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk (Källa: Visual arkiv Norrbotten).

Enligt Lantmäteriet uppförde en Isak Sundström ett nybygge 1834 och är registrerad som sågverksägare 1852 (Källa: Hans Pettersson).

Den första nybyggarfamiljen var Petter Andersson f 1813 och Maja Brita Engström f 1816 i Ängesbyn, med barnen Anna Maja f 1844, Johan Kristian f 1847 och Karl August f 1850. Enligt ättling Rolf Hofsten var Petter rättare och nybyggare vid Johannisfors sågverk och kom ursprungligen från Halland enligt en husförhörslängd i Överluleå. Johan Persson och Anna Louise Rutqvist från Alträsk anställdes som arbetare och piga.

1855 kom nästa familj till Johannisfors men bosatte sig uppströms Aleån/Alån och blev de första i Johannisberg. Det var Johannes/Johan Larsson f 1821 och Anna Greta Henriksdotter (f 1819 Sunderbyn no 15, d 1905 Dåvis Ängesbyn). De fick 5 barn: Johan Erik 1843, Lars Henrik 1848, Nils Petter 1857, Carl 1860, Albertina 1863. Larssons var folkbokförda i Överluleå 1870 och i Engesbyn/Ängesby 1880 och 1890. Enligt någon ättling på webbsidan Ancestry var Anna Greta dotter till Hinric Hinricsson i Sunderbyn. Fler från denna Sunderbysläkt är strax i antågande.

1857 uppförde stadsfiskal Lagervall (1805-1865) från Luleå en vattensåg i Johannisfors. Nils Åström anställdes som sågställare och förman.

Nils Åström f 1805 sågställare och Maja Cajsa Andersdotter f 1808 med barnen Johan Nils f 1840, Petter f 1844 och Gustaf f 1847 blev således familj nummer tre i Johannisfors.

Vid folkräkningen 1870 registrerades fältjägare Nils Petter Wahlberg (1822-1881) med familj i Afvan Nederluleå, troligen bosatt i ett soldattorp. Nils Petter tjänstgjorde som fältjägare vid Livkompaniet Norrbottens regemente 1841-1871, vilket antagligen tvingade familjen att flytta från soldattorpet när tjänstgöringen upphörde. Oklart om de bodde några år i Gäddvik eller ej, enligt tidigare hörsägen. Dock kom familjen till Johannisberg troligen på 1870-talet och 1881 när Nils Petter avled registrerades bouppteckningen i Johannisfors. Wahlberg var ett soldatnamn som följde med soldattorpet och Nils Petter föddes i Sunderbyn no 15 som son till Hinric Hinricsson (f 1782) och Christina Christoffersdotter (f 1782). Nils Petter var bror till Anna Greta Henriksdotter som flyttade till byn 1855. Nils Petter gifte sig 1847 med Brita Lisa Andersdotter Sedig (1825-1911) från Måttsund. Paret hade åtta barn, varav tre etablerade gårdar och utgjorde 3 av 4 hemman vid laga skifte 1892.

Barnen Wahlberg var: Anna Elisabet f 1847 gift med Johan Kristian Pettersson f 1847, Maria Christina f 1850 gift med Karl August Pettersson f 1850 (broder till Kristian), bosatta i Nederluleå, Nils Johan f 1851 gift m Maja Caisa dotter till Daniel Öhrvall i Långsjön, bosatte sig i Svartbäcken, Erika Johanna f 1854 gift m Johan Erik Ström och folkbokförda i Ahlvik 1880. Petter f 1856 gift med Lisa Johanna Lindström f 1851 och bosatte sig i Bredåker på torp 34 o 35, Herman f 1860 gift m Kristina Fredrika Strand f 1861 i Lassbyn Råneå, förvärvade hemman i Johannisberg, Erik August f 1863 gift m Margareta (Greta) Johanna Nordberg f 1867 i Bredåker, förvärvade hemman i Johannisberg, Hilda f 1868 gift m Johan Gustaf Berg f 1865 i Selet och de bosatte sig i Alträsk.


Syskonen Anna Elisabeth, Herman och Erik August med make/maka

Charlotta Pettersson gifte sig med Arvid Enbom f 1880 i Heden och övertog gården, nuv BRG 224

Foton från Wahlbergs och Petterssons familjealbum

Stambanan, järnväg, station och banvaktarstugor var 5e km

Ca 1892 i trakten av Brännberg när järnvägen/stambanan byggdes.
Foto från familjen Nils Nordberg Altervattnet

Kolonaten i Brännberg Alträsk nybyggesområde, ”experimentalfält i statens hand”. Här skulle man pröva om det var möjligt att locka missnöjda gruvarbetare, före detta rallare och andra egendomslösa till utdikade myrmarker för att odla och bygga. Kolonisterna skulle bli en ”kärntrupp för kultur och odling”. 

Försöksgården i Brännberg med verksamhet och forskning på myrmark 1918-1957

Med ökande befolkning utvecklades skolväsende, service, föreningsliv och kultur i bygden

Kyrkliga lokaler byggdes i byn

Diversehandel och butiker avlöste varandra

Valfrid (son till Erik August o Greta) och Agnes Wahlbergs gård i boken Gods och Gårdar Norrbotten 1942. Visst syns ett litet tak över dörren på gaveln till gårdshuset? Måste vara entrén till Hugo Hanssons diversehandel som under 1920-talet bedrevs i vänstra delen av husets bottenvåning. Där jobbade Ellen Lindgren från Bredåker som senare gifte sig med Agnes Wahlbergs bror Elof Nilsson i Brukte Älvsbyn.

Låren där mjöl förvarades i Hanssons diversehandel

Löfgrens som blev Aldéns

Ida och Yngve Aldén i två olika butikslokaler? Yngve började som springpojke i Löfgrens butik för att sedan ta över verksamheten. Butiken flyttade till s.k. Laver-huset när Konsum lagt ned sin verksamhet där.

Granqvist släktgård i Gods och Gårdar 1942
Vy från utkikstorn på adress Brännberg (BRG) 224. På bilden syns längst till vänster BRG 18 Bergdahls hus, BRG 17 där Konsum etablerades på 30-talet, lärarbostaden bakom Wahlbergs ladugård, Missionshuset, Granqvist bagarstuga där det var skola i början av 1900-talet, bakom den, den gamla skolan och höger om vägen den barack där skolbespisning ordnades innan nya skolan byggdes 1948.

Söndagsskola i Missionshuset slutet 1940-talet – början 1950-tal

I Brännbergs gamla skola

På trappen till Brännbergs nya skola

Tidigare sammanställda texter som rör Brännbergs historia finns här: