Från skog till träförädling Träindustrins värdekedja i Västerbotten

Stor potential finns för utveckling av värdekedjan från skog till träförädling i Västerbottens län! CEWARO fick nöjet att kartlägga, beskriva och föreslå utvecklingsinsatser i ett uppdrag för Västerbottens Skogsprogram under november-december 2022. Resultatet publiceras här: Ny rapport: Träindustrins värdekedja i Västerbotten