Hållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

FÖRETAG och KOMMUNER, hur går det med hållbarhetsarbetet, implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen i verksamheten? Är affärsplan eller strategiska styrdokument uppdaterade? Styr och agerar organisationen i riktning mot de uppsatta målen? CEWARO AB erbjuder konsulttjänster med specialistkompetens om de cirkulära, ekologiska, klimat- och miljömässiga perspektiven i verksamheten. En väl genomtänkt och ekologiskt hållbar affärsplan eller utvecklingsstrategi stärker varumärket, skapar resurshushållning, pressar kostnader och bäddar för en positiv ekonomisk utveckling. Hör av Dig, så resonerar vi oss fram till ett upplägg utifrån Din verksamhets förutsättningar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − två =