Lokalproducerad lunch i Malå under landsbygdsdagen i Rökå

CEWARO deltar vid den årliga Landsbygdsdagen på lördag 7 oktober!

Dagens program

Klicka här: