Nyheter från Cewaro

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Fotosyntes, kolinbindning och biologiska kretslopp är högaktuellt! Naturen är fantastisk och i samarbete med den kan vi åstadkomma stordåd. CEWARO’s uppdrag inom bioekonomin handlar om produktion och förädling av biomassa i olika former, även mat. Nu börjar odlingsåret 2020 med planering och inköp av fröer. Roligt att intresset för matodling växer! 🙂 Efter drygt 20Fortsätt läsaUtveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!