Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Fotosyntes, kolinbindning och biologiska kretslopp är högaktuellt! Naturen är fantastisk och i samarbete med den kan vi åstadkomma stordåd. CEWARO’s uppdrag inom bioekonomin handlar om produktion och förädling av biomassa i olika former, även mat.

Nu börjar odlingsåret 2020 med planering och inköp av fröer. Roligt att intresset för matodling växer! 🙂 Efter drygt 20 år som odlare i Lappland finns praktisk erfarenhet och exempel på vad som kan växa 400 meter över havet. Vill Du/Ni utveckla matproduktionen, kanske ett kreativt nätverk av odlare, rigga projekt och system för utveckling eller något annat? Hör av dig!

CEWARO lämnar gärna offert på lämplig insats utifrån de behov som finns, och kan också medverka vid ansökan om finansiering för olika utvecklingsinsatser.