Uppstart av nytt uppdrag!

På fredag 13 september kick-off för projekt ”Kommunen som kund i norra Västerbotten”. Glommersbär/Glommers Miljöenergi AB ska tillsammans med LRF Norsjö-Malå-avdelning och CEWARO AB hjälpa livsmedelsproducenter och kommuner att utveckla ett hållbart och långsiktigt samarbete, för att möjliggöra mer närproducerade livsmedel i kommunernas kök. En utveckling som kan ge ett flertal samhällsnyttor tex förbättrad folkhälsa, lokalekonomi, miljö, klimat och ortens attraktivitet.