Effektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

FÖRETAGARE / VERKSAMHETSLEDARE, hur vill du utveckla verksamheten?
Behöver du ta fram fakta och beslutsunderlag?

Till exempel:
*Marknaden, hur utvecklas den? Vilka olika typer av kunder finns? Kommer nya behov, att möta och tillgodose?

*Trender i samhället? Vad pågår och kan komma att påverka behovet av dina produkter och din försäljning? Vilka politiska beslut och styrmedel kan ha inverkan på ditt företags utveckling?

*Teknisk utveckling? Har du rätt och effektiv produktionsteknik?

*Samverkanspartners? Behövs nya partners att samarbeta med, för att tillföra kompetens, nätverk, kanaler in på nya marknader eller dyl.?

Eller kanske något helt annat som vi kan hitta nya lösningar för?
Kontakta CEWARO för offert!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + 14 =