Nyheter från Cewaro

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Naturupplevelser, motion, miljönytta och stärkt lokal ekonomi får Du på köpet! CEWARO AB har under juni fått bistå Glommersbär med att undersöka möjligheter och ordna EU-ekologisk certifiering för plockning och inköp av skogens bär. Spännande få se vad utfallet blir och om vi kan mobilisera lokala krafter för att säkra bärtillgången.

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Fotosyntes, kolinbindning och biologiska kretslopp är högaktuellt! Naturen är fantastisk och i samarbete med den kan vi åstadkomma stordåd. CEWARO’s uppdrag inom bioekonomin handlar om produktion och förädling av biomassa i olika former, även mat. Nu börjar odlingsåret 2020 med planering och inköp av fröer. Roligt att intresset för matodling växer! 🙂 Efter drygt 20Fortsätt läsaUtveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Äntligen! Nu startar vi upp arbetet med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion. Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot ett intressant arbete.Fortsätt läsaBiomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Effektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

Effektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

FÖRETAGARE / VERKSAMHETSLEDARE, hur vill du utveckla verksamheten?Behöver du ta fram fakta och beslutsunderlag? Till exempel:*Marknaden, hur utvecklas den? Vilka olika typer av kunder finns? Kommer nya behov, att möta och tillgodose? *Trender i samhället? Vad pågår och kan komma att påverka behovet av dina produkter och din försäljning? Vilka politiska beslut och styrmedel kanFortsätt läsaEffektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

Uppstart av nytt uppdrag!

Uppstart av nytt uppdrag!

På fredag 13 september kick-off för projekt ”Kommunen som kund i norra Västerbotten”. Glommersbär/Glommers Miljöenergi AB ska tillsammans med LRF Norsjö-Malå-avdelning och CEWARO AB hjälpa livsmedelsproducenter och kommuner att utveckla ett hållbart och långsiktigt samarbete, för att möjliggöra mer närproducerade livsmedel i kommunernas kök. En utveckling som kan ge ett flertal samhällsnyttor tex förbättrad folkhälsa,Fortsätt läsaUppstart av nytt uppdrag!