Nyheter från Cewaro

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Arbete pågår med att kartlägga teknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, ser vi fram emot intressanta resultat att sammanställa och sprida,Fortsätt läsaBiomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Hållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

Hållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

FÖRETAG och KOMMUNER, hur går det med hållbarhetsarbetet, implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen i verksamheten? Är affärsplan eller strategiska styrdokument uppdaterade? Styr och agerar organisationen i riktning mot de uppsatta målen? CEWARO AB erbjuder konsulttjänster med specialistkompetens om de cirkulära, ekologiska, klimat- och miljömässiga perspektiven i verksamheten. En väl genomtänkt och ekologisktFortsätt läsaHållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Naturupplevelser, motion, miljönytta och stärkt lokal ekonomi får Du på köpet! CEWARO AB har under juni fått bistå Glommersbär med att undersöka möjligheter och ordna EU-ekologisk certifiering för plockning och inköp av skogens bär. Spännande få se vad utfallet blir och om vi kan mobilisera lokala krafter för att säkra bärtillgången.

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Utveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Fotosyntes, kolinbindning och biologiska kretslopp är högaktuellt! Naturen är fantastisk och i samarbete med den kan vi åstadkomma stordåd. CEWARO’s uppdrag inom bioekonomin handlar om produktion och förädling av biomassa i olika former, även mat. Nu börjar odlingsåret 2020 med planering och inköp av fröer. Roligt att intresset för matodling växer! 🙂 Efter drygt 20Fortsätt läsaUtveckla matodlingen och samhällets krisberedskap!

Effektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

Effektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?

FÖRETAGARE / VERKSAMHETSLEDARE, hur vill du utveckla verksamheten?Behöver du ta fram fakta och beslutsunderlag? Till exempel:*Marknaden, hur utvecklas den? Vilka olika typer av kunder finns? Kommer nya behov, att möta och tillgodose? *Trender i samhället? Vad pågår och kan komma att påverka behovet av dina produkter och din försäljning? Vilka politiska beslut och styrmedel kanFortsätt läsaEffektiv företagstjänst -Beslutsunderlag inför tex investering / produktutveckling?