Nyheter från Cewaro

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Biomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Under perioden 2020 till mars 2023 har arbete utförts med att kartlägga pyrolysteknik, testa anläggningar och analysera olika biokolkvaliteter, samla in erfarenheter och undersöka nyttor och funktioner inom jordbrukets användande av biokol, inklusive biogasproduktion. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/biomassa-till-energi-och-biokol-for-ett-klimatsmart-jordbruk Med RISE (Research Institute of Sweden) som projektägare och utförare, i samverkan med CEWARO och olika företag i branschen, harFortsätt läsaBiomassa till energi och biokol -en effektivare råvaruanvändning med multifunktion för ett klimatsmart jordbruk

Hur många träd finns det i skogen?

Hur många träd finns det i skogen?

En utställning om skogens betydelse både förr och nu, på Västerbottens Museum i Umeå 4 mars 2023-28 januari 2024. Västerbottens museum Hur många träd finns det i skogen? – Västerbottens museum (vbm.se) Programrådet för Skogsprogram Västerbotten deltar med tankar om skogens betydelse. Missa inte det om Du råkar vara i Umeå!

Hållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

Hållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

FÖRETAG och KOMMUNER, hur går det med hållbarhetsarbetet, implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen i verksamheten? Är affärsplan eller strategiska styrdokument uppdaterade? Styr och agerar organisationen i riktning mot de uppsatta målen? CEWARO AB erbjuder konsulttjänster med specialistkompetens om de cirkulära, ekologiska, klimat- och miljömässiga perspektiven i verksamheten. En väl genomtänkt och ekologisktFortsätt läsaHållbar cirkulär och biobaserad verksamhetsutveckling

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Plocka skogens bär och tjäna en extra slant!

Naturupplevelser, motion, miljönytta och stärkt lokal ekonomi får Du på köpet! CEWARO AB har under juni fått bistå Glommersbär med att undersöka möjligheter och ordna EU-ekologisk certifiering för plockning och inköp av skogens bär. Spännande få se vad utfallet blir och om vi kan mobilisera lokala krafter för att säkra bärtillgången.